Việt Nam chuẩn bị 3 sự kiện điểm nhấn trong tháng Chủ tịch Hội đồng Bảo an

Tổ công tác liên ngành về việc Việt Nam đảm nhận cương vị Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức họp định kỳ ngày 1.4. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Tổ công tác liên ngành về việc Việt Nam đảm nhận cương vị Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức họp định kỳ ngày 1.4. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Tổ công tác liên ngành về việc Việt Nam đảm nhận cương vị Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức họp định kỳ ngày 1.4. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top