Việt Nam chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ chủ trì Hội nghị 
Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 và các hội nghị liên quan Ảnh: TTXVN
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 và các hội nghị liên quan Ảnh: TTXVN
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 và các hội nghị liên quan Ảnh: TTXVN
Lên top