Việt Nam chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Toàn cảnh phiên toàn thể cấp cao trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0. Ảnh: Hải Nguyễn
Toàn cảnh phiên toàn thể cấp cao trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0. Ảnh: Hải Nguyễn
Toàn cảnh phiên toàn thể cấp cao trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top