Việt Nam chia sẻ biện pháp chống COVID-19 với các nước

Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với lãnh đạo Bộ Ngoại giao các nước. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với lãnh đạo Bộ Ngoại giao các nước. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với lãnh đạo Bộ Ngoại giao các nước. Ảnh: BNG
Lên top