Việt Nam chấp thuận tỷ lệ cao các khuyến nghị UPR về quyền con người

Hội đồng Nhân quyền đồng thuận quyết định thông qua kết quả Báo cáo UPR chu kỳ III của Việt Nam. Ảnh: BNG.
Hội đồng Nhân quyền đồng thuận quyết định thông qua kết quả Báo cáo UPR chu kỳ III của Việt Nam. Ảnh: BNG.
Hội đồng Nhân quyền đồng thuận quyết định thông qua kết quả Báo cáo UPR chu kỳ III của Việt Nam. Ảnh: BNG.
Lên top