Việt Nam - Canada thúc đẩy thương mại hai chiều lên 8 tỉ USD

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Ngoại trưởng Canada Marc Garneau. Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Ngoại trưởng Canada Marc Garneau. Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Ngoại trưởng Canada Marc Garneau. Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam
Lên top