Việt Nam - Campuchia thúc đẩy hợp tác cơ quan tuyên giáo, tuyên huấn

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa hội đàm trực tuyến với Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Tắc Xuân Y ngày 30.9. Ảnh: VGP
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa hội đàm trực tuyến với Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Tắc Xuân Y ngày 30.9. Ảnh: VGP
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa hội đàm trực tuyến với Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Tắc Xuân Y ngày 30.9. Ảnh: VGP
Lên top