Việt Nam - Campuchia tham khảo chính trị lần thứ 7

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đồng chủ trì tham khảo chính trị Việt Nam – Campuchia lần thứ 7 theo hình thức trực tuyến ngày 21.10. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đồng chủ trì tham khảo chính trị Việt Nam – Campuchia lần thứ 7 theo hình thức trực tuyến ngày 21.10. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đồng chủ trì tham khảo chính trị Việt Nam – Campuchia lần thứ 7 theo hình thức trực tuyến ngày 21.10. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top