Việt Nam - Campuchia phối hợp đảm bảo đường biên giới hòa bình

Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ 11, ngày 28.10.2021. Ảnh: BNG
Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ 11, ngày 28.10.2021. Ảnh: BNG
Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ 11, ngày 28.10.2021. Ảnh: BNG
Lên top