Việt Nam - Campuchia ký văn kiện ghi nhận thành quả phân giới cắm mốc

Việt Nam - Campuchia ký văn kiện ghi nhận thành quả phân giới cắm mốc trên đất liền. Ảnh: Sơn Tùng.
Việt Nam - Campuchia ký văn kiện ghi nhận thành quả phân giới cắm mốc trên đất liền. Ảnh: Sơn Tùng.
Việt Nam - Campuchia ký văn kiện ghi nhận thành quả phân giới cắm mốc trên đất liền. Ảnh: Sơn Tùng.
Lên top