Việt Nam - Campuchia họp bàn về cửa khẩu biên giới trên đất liền

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia Lê Hoài Trung và Quốc Vụ khanh Bộ Nội vụ Campuchia Sok Phal. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia Lê Hoài Trung và Quốc Vụ khanh Bộ Nội vụ Campuchia Sok Phal. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia Lê Hoài Trung và Quốc Vụ khanh Bộ Nội vụ Campuchia Sok Phal. Ảnh: BNG
Lên top