Việt Nam - Campuchia hoàn thành hơn 84% công tác phân giới cắm mốc trên đất liền

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn - Ảnh: BNG VN.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn - Ảnh: BNG VN.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn - Ảnh: BNG VN.
Lên top