Việt Nam - Campuchia giao nhận bản đồ địa hình biên giới

Hai Chủ tịch Ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc Việt Nam - Campuchia tại Hội nghị tổng kết công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam – Campuchia 2006-2019 ở Hà Nội tháng 10.2019. Ảnh: Sơn Tùng.
Hai Chủ tịch Ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc Việt Nam - Campuchia tại Hội nghị tổng kết công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam – Campuchia 2006-2019 ở Hà Nội tháng 10.2019. Ảnh: Sơn Tùng.
Hai Chủ tịch Ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc Việt Nam - Campuchia tại Hội nghị tổng kết công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam – Campuchia 2006-2019 ở Hà Nội tháng 10.2019. Ảnh: Sơn Tùng.
Lên top