Việt Nam cảm ơn Ấn Độ hỗ trợ trong cuộc chiến chống COVID-19

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng dự hội thảo trực tuyến “Ấn Độ 75 năm”. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng dự hội thảo trực tuyến “Ấn Độ 75 năm”. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng dự hội thảo trực tuyến “Ấn Độ 75 năm”. Ảnh: BNG
Lên top