Việt Nam cam kết tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ ASEAN - Trung Quốc (CAEXPO) 2021 và Hội nghị Thượng đỉnh về thương mại-đầu tư ASEAN -Trung Quốc (CABIS) 18 theo hình thức ghi hình. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ ASEAN - Trung Quốc (CAEXPO) 2021 và Hội nghị Thượng đỉnh về thương mại-đầu tư ASEAN -Trung Quốc (CABIS) 18 theo hình thức ghi hình. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ ASEAN - Trung Quốc (CAEXPO) 2021 và Hội nghị Thượng đỉnh về thương mại-đầu tư ASEAN -Trung Quốc (CABIS) 18 theo hình thức ghi hình. Ảnh: VGP
Lên top