Việt Nam bắt đầu hoạt động chính thức ở cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an

Đại sứ Đặng Đình Quý trước lễ đặt cờ Việt Nam. Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc
Đại sứ Đặng Đình Quý trước lễ đặt cờ Việt Nam. Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc
Đại sứ Đặng Đình Quý trước lễ đặt cờ Việt Nam. Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc
Lên top