Việt Nam bàn giao mặt bằng để Mỹ xử lý dioxin sân bay Biên Hoà

Lễ bàn giao 37 hecta đất sân bay Biên Hòa để tẩy độc dioxin. Ảnh: USAID
Lễ bàn giao 37 hecta đất sân bay Biên Hòa để tẩy độc dioxin. Ảnh: USAID
Lễ bàn giao 37 hecta đất sân bay Biên Hòa để tẩy độc dioxin. Ảnh: USAID
Lên top