Việt Nam - Anh ký Biên bản ghi nhớ hợp tác chống kháng kháng sinh

Đại sứ Anh Gareth Ward và Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ký kết bản ghi nhớ. Ảnh: ĐSQ Anh
Đại sứ Anh Gareth Ward và Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ký kết bản ghi nhớ. Ảnh: ĐSQ Anh
Đại sứ Anh Gareth Ward và Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ký kết bản ghi nhớ. Ảnh: ĐSQ Anh
Lên top