Việt Nam - Ấn Độ nhất trí tiếp tục hợp tác lâu dài về dầu khí

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj ký Biên bản thỏa thuận của Kỳ họp. Ảnh: BNG
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj ký Biên bản thỏa thuận của Kỳ họp. Ảnh: BNG
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj ký Biên bản thỏa thuận của Kỳ họp. Ảnh: BNG