Việt Nam - Ấn Độ ký kết 7 văn kiện, công bố 3 chương trình hợp tác mới

Hội đàm cấp cao trực tuyến Việt Nam - Ấn Độ diễn ra chiều 21.12. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Hội đàm cấp cao trực tuyến Việt Nam - Ấn Độ diễn ra chiều 21.12. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Hội đàm cấp cao trực tuyến Việt Nam - Ấn Độ diễn ra chiều 21.12. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top