Việt Nam – Mỹ tham vấn quốc phòng

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: TTXVN.
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: TTXVN.
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: TTXVN.
Lên top