Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Việt Nam – Lào tham vấn thường niên cấp Bộ trưởng Ngoại giao

Tham vấn cấp Bộ trưởng Ngoại giao và Giao lưu hai Bộ Ngoại giao Việt Nam – Lào thường niên lần thứ 6 diễn ra tại Quảng Ninh ngày 25.12. Ảnh: BNG
Tham vấn cấp Bộ trưởng Ngoại giao và Giao lưu hai Bộ Ngoại giao Việt Nam – Lào thường niên lần thứ 6 diễn ra tại Quảng Ninh ngày 25.12. Ảnh: BNG
Tham vấn cấp Bộ trưởng Ngoại giao và Giao lưu hai Bộ Ngoại giao Việt Nam – Lào thường niên lần thứ 6 diễn ra tại Quảng Ninh ngày 25.12. Ảnh: BNG
Lên top