Việt - Hàn nhất trí mở rộng đầu tư có chất lượng vào Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui-yong hôm 28.4. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui-yong hôm 28.4. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui-yong hôm 28.4. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top