Việt – Pháp ký kết 17 văn kiện hợp tác trị giá hơn 10 tỷ USD

, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Thủ tướng Pháp Édouard Philippe chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác. Ảnh: Sơn Tùng.
, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Thủ tướng Pháp Édouard Philippe chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác. Ảnh: Sơn Tùng.
, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Thủ tướng Pháp Édouard Philippe chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác. Ảnh: Sơn Tùng.