Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam kiểm tra tại Bộ Chỉ huy quân sự Kiên Giang

Đoàn công tác Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam làm việc với Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang. Ảnh: N.A
Đoàn công tác Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam làm việc với Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang. Ảnh: N.A
Đoàn công tác Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam làm việc với Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang. Ảnh: N.A
Lên top