Viện KSND Tối cao: Tăng cường chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm

Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí tại buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: V.Dũng.
Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí tại buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: V.Dũng.
Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí tại buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: V.Dũng.
Lên top