Việc xoá nợ thuế, tiền phạt, chậm nộp phải xem xét thận trọng

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: QH.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: QH.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: QH.
Lên top