Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Việc Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài là ngoài ý muốn của chúng ta