Việc thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài cần chọn lọc chất lượng và hiệu quả

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP/Hải Minh
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP/Hải Minh
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP/Hải Minh
Lên top