Việc điều tra, xử lý tội phạm phải kiên quyết, thận trọng, không để oan sai

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã giới thiệu, quán triệt chuyên đề tại Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã giới thiệu, quán triệt chuyên đề tại Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã giới thiệu, quán triệt chuyên đề tại Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top