Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng:

Việc chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư là rất hệ trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Ảnh: Nhật Bắc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Ảnh: Nhật Bắc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Ảnh: Nhật Bắc.
Lên top