Video: Cảm động tấm lòng người phụ nữ từng cưu mang chiến sĩ tàu không số 235

Bà Hường (thứ 2 từ trái qua) bên các cựu binh và cán bộ thị xã Ninh Hòa tại nhà thờ liệt sĩ. Ảnh: C.T
Bà Hường (thứ 2 từ trái qua) bên các cựu binh và cán bộ thị xã Ninh Hòa tại nhà thờ liệt sĩ. Ảnh: C.T
Bà Hường (thứ 2 từ trái qua) bên các cựu binh và cán bộ thị xã Ninh Hòa tại nhà thờ liệt sĩ. Ảnh: C.T
Lên top