Video: Bất chấp lệnh của Thủ tướng, lâm tặc tàn sát rừng phòng hộ Bến Hải

Bất chấp lệnh của Thủ tướng, lâm tặc tàn sát rừng phòng  hộ Bến Hải
Bất chấp lệnh của Thủ tướng, lâm tặc tàn sát rừng phòng hộ Bến Hải
Bất chấp lệnh của Thủ tướng, lâm tặc tàn sát rừng phòng hộ Bến Hải
Lên top