Vỉa hè Quận 1 bát nháo thế nào khiến ông Đoàn Ngọc Hải phải xin thêm quyền?

Xe ôtô vô tư đậu trên vỉa hè đường Đinh Tiên Hoàng dù trước đây - khi Quận 1 làm quyết liệt - thì chẳng có tài xế nào dám vi phạm. Ảnh: T.S
Xe ôtô vô tư đậu trên vỉa hè đường Đinh Tiên Hoàng dù trước đây - khi Quận 1 làm quyết liệt - thì chẳng có tài xế nào dám vi phạm. Ảnh: T.S
Xe ôtô vô tư đậu trên vỉa hè đường Đinh Tiên Hoàng dù trước đây - khi Quận 1 làm quyết liệt - thì chẳng có tài xế nào dám vi phạm. Ảnh: T.S