Vị tướng tài sinh ra từ chiến khu Ba Lòng

Tướng Dũng tại cột mốc biên giới Việt- Lào ngày 28.7.2019.
Tướng Dũng tại cột mốc biên giới Việt- Lào ngày 28.7.2019.
Tướng Dũng tại cột mốc biên giới Việt- Lào ngày 28.7.2019.
Lên top