Vì sao trưởng Phòng Giáo dục- Đào tạo TP.Vinh né tránh báo chí