Vì sao ông Nguyễn Thành Phong vẫn là Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh?

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong vừa được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó ban Kinh tế Trung ương.
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong vừa được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó ban Kinh tế Trung ương.
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong vừa được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó ban Kinh tế Trung ương.
Lên top