Vì sao nhiều cán bộ ở Thanh Hoá bị kỷ luật?

PCT tỉnh Thanh Hoá Phạm Đăng Quyền vừa bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Ảnh Q.Du
PCT tỉnh Thanh Hoá Phạm Đăng Quyền vừa bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Ảnh Q.Du
PCT tỉnh Thanh Hoá Phạm Đăng Quyền vừa bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Ảnh Q.Du
Lên top