Vì sao Hải Phòng được đề xuất xây dựng Khu thương mại tự do?

Hải Phòng được đề xuất xây dựng Khu thương mại tự do vì có khu vực cảng biển. Ảnh MC
Hải Phòng được đề xuất xây dựng Khu thương mại tự do vì có khu vực cảng biển. Ảnh MC
Hải Phòng được đề xuất xây dựng Khu thương mại tự do vì có khu vực cảng biển. Ảnh MC
Lên top