Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vì sao doanh nghiệp chưa mặn mà với hoá đơn điện tử?