Vi phạm quản lý đất đai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa bị xem xét kỷ luật

Toàn cảnh phiên họp 38 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh UBKTTW
Toàn cảnh phiên họp 38 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh UBKTTW
Toàn cảnh phiên họp 38 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh UBKTTW
Lên top