Vi phạm của Thượng tướng Phương Minh Hòa đến mức phải xem xét kỷ luật

Thượng tướng Phương Minh Hòa (Ảnh: quankhu2.vn)
Thượng tướng Phương Minh Hòa (Ảnh: quankhu2.vn)
Thượng tướng Phương Minh Hòa (Ảnh: quankhu2.vn)
Lên top