Vi phạm của ông Tất Thành Cang là rất nghiêm trọng đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật

Ông Tất Thành Cang. Ảnh: Phước Tuần/Zing
Ông Tất Thành Cang. Ảnh: Phước Tuần/Zing
Ông Tất Thành Cang. Ảnh: Phước Tuần/Zing
Lên top