Vi phạm có dấu hiệu hình sự tại Dự án mở rộng nhà máy phân đạm Hà Bắc

Dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy phân đạm Hà Bắc có nhiều dấu hiệu vi phạm hình sự. Ảnh minh hoạ: Báo Thanh tra.
Dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy phân đạm Hà Bắc có nhiều dấu hiệu vi phạm hình sự. Ảnh minh hoạ: Báo Thanh tra.
Dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy phân đạm Hà Bắc có nhiều dấu hiệu vi phạm hình sự. Ảnh minh hoạ: Báo Thanh tra.
Lên top