Vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: P.V
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: P.V
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: P.V
Lên top