Vị khách đặc biệt ở khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Cựu binh, nhạc sĩ Đào Sơn - tác giả ca khúc hùng hồn "Chân trời bất tử" tại khu tưởng niệm Gạc Ma. Ảnh: PV
Cựu binh, nhạc sĩ Đào Sơn - tác giả ca khúc hùng hồn "Chân trời bất tử" tại khu tưởng niệm Gạc Ma. Ảnh: PV
Cựu binh, nhạc sĩ Đào Sơn - tác giả ca khúc hùng hồn "Chân trời bất tử" tại khu tưởng niệm Gạc Ma. Ảnh: PV