Vị Đại tướng 99 năm tuổi đời, 80 năm tuổi Đảng

Đại tướng Nguyễn Quyết tuổi đã cao nhưng vẫn minh mẫn và đầy nhiệt huyết.
Đại tướng Nguyễn Quyết tuổi đã cao nhưng vẫn minh mẫn và đầy nhiệt huyết.
Đại tướng Nguyễn Quyết tuổi đã cao nhưng vẫn minh mẫn và đầy nhiệt huyết.
Lên top