Vẹn nguyên những nụ cười

Hai vợ chồng thương binh Nguyễn Thị Hồng và ông Hoàng Văn Uyên (cựu chiến binh) quê Hà Tĩnh ở Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh).
Hai vợ chồng thương binh Nguyễn Thị Hồng và ông Hoàng Văn Uyên (cựu chiến binh) quê Hà Tĩnh ở Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh).
Hai vợ chồng thương binh Nguyễn Thị Hồng và ông Hoàng Văn Uyên (cựu chiến binh) quê Hà Tĩnh ở Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh).
Lên top