Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vé Tết 2017 được bán như thế nào?