NGÀY ĐẦU CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN:

Vào cuộc “giải cứu” tàu 67 nằm bờ

Tàu vỏ sắt tàu ngư dân Bình Định “nằm bờ”. Ảnh tư liệu
Tàu vỏ sắt tàu ngư dân Bình Định “nằm bờ”. Ảnh tư liệu
Tàu vỏ sắt tàu ngư dân Bình Định “nằm bờ”. Ảnh tư liệu
Lên top